Vegeu el resum de la Taula de Partits del dia 27 a "activitats".
Recordeu d'adjuntar-nos la vostra adreça electrònica quan us adheriu a la Plataforma.

Activitats

RESUM DE L'ACTE DE LA PLATAFORMA DEL DIA 27-ABRIL-2009

La pràctica totalitat dels partits de l’oposició representats a
l’Ajuntament de Barcelona no recolzaran el Pla d’Ensenyaments
Artístics de Barcelona, en el seu redactat actual, que ha proposat
l’Institut de Cultura del propi Ajuntament, a través del seu
representant Jordi Martí.
El representant de CIU Jaume Ciurana, Ricard Martinez d’ERC i Angels
Esteller del PP han coincidit en una oposició frontal al Pla en el seu
redactat actual, en un acte de la Plataforma d’Ensenyaments Artístics
que s’ha celebrat el dia 27 a Barcelona. En aquest acte, fins i
tot Jordi Farriol d’ Iniciativa i soci de govern dels socialistes ha
manifestat la voluntat de revisar el Pla en el qual inicialment
estaven d’acord.
Ha iniciat l’acte, Eulàlia Casso d’Emipac i representant de la
Plataforma d’Ensenyaments Artístics que ha explicat els motius
d’oposició al Pla que es troben reflectits a
www.plateabcn.blogspot.com. La plataforma està d’acord amb que cal fer
créixer el nombre de persones a Barcelona que puguin seguir
ensenyaments artístics, però no està d’acord en el “com que es proposa
en el pla” ja que aquest no s’ha fet de manera participativa i no ha
tingut en compte tot el que ja existeix a Barcelona...
En la seva intervenció ha demanat tornar al “punt zero” i que es
realitzi un estudi de la realitat d’aquests ensenyaments a Barcelona
per després i conjuntament amb el sector, confeccionar un nou plà.
Jordi Martí, representant de l’ICUB ha defensat lògicament l’estat
actual del Pla, que manifesta la voluntat de donar un salt qualitatiu
en aquest terreny per equiparar-se als índex europeus de
persones que estudien disciplines artístiques. En algun moment ha
reconegut que algunes reflexions que puguin aparèixer al Pla sobre la
iniciativa social, especialment en escoles de música, són
desafortunades, i ha manifestat la voluntat de reconsiderar l’actual
plantejament davant la manifesta oposició d’escoles de dansa, teatre i
música reunides per la Plataforma d’Ensenyaments Artístics així com la
resta de grups polítics representats a l’Ajuntament.
Jaume Ciurana de CIU ha explicat que “uns i altres compartim l’
interès pels ensenyaments artístics però el Pla en qüestió “té el
problema inicial que està fet des de desconfiança en el sector”
evidenciant una certa voluntat electoralista. La posició de CiU es
resumeix en set punts: 1. disposar d’un mapa previ dels ensenyaments
artístics que sigui un retrat barri per barri de les escoles
d’iniciativa social i d’iniciativa municipal, condicions dels centres,
capacitat de creixement etc...2. si el Pla suposa 186 millions euros,
és necessari gastar tant en “totxos” ? 3. el model ha de ser
sostenible, equitatiu i generalitzable... 4 no pot ser dirigista ni
pedagògicament ni administrativament 5 el sistema de finançament ha
d’estar garantit amb el Departament. 6 vinculacions institucionals
clares del Pla com qui l’ha de liderar i quin paper tindrà cadascú
etc... 7 Cal elaborar un Pla que tingui amplísim consens tant amb el
sector com entre els grups municipals ja que ha de desenvolupar-se
durant els propers tres mandats municipals.
Al seu torn Angels Esteller del PP, ha explicat que hi ha un planteig
de fons que no comparteix ja que centres publics i privats han de
col•laborar i s’ha comptar amb ells, dotant-los d’adequats recursos
públics...
Ricard Martinez d’ERC a part de reiterar l’oposició en el sentit de
les forces que havien parlat anteriorment, ha manifestat la voluntat
de “donar-li la volta a la partitura per aconseguir consens”, i ha
proposat el projecte que el Pla sigui elaborat per un “consell
d’ensenyaments artístics de Barcelona que treballaria amb un calendari
concret, fent un estudi seriós sobre la realitat, barri a barri.
Per acabar Jordi Farriol d’Iniciativa, tot i havent recolzat
inicialment el Pla, ha manifestat la voluntat de donar els següents
pasos, incorporant les escoles que ja existeixen en la gestió dels
equipaments i aprofitar tot lo bo que aporta aquesta diversitat.
La totalitat de ponents han coincidit en que aquesta taula de partits
organitzada per la Plataforma d’ Ensenyaments Artístics de Barcelona,
ha estat un pas endavant “per fer camí”... coincidint en que el Pla no
es tirarà endavant si no hi ha un ampli consens social, de grups
politics i també del propi sector dels ensenyaments artístics, deixant
tots la porta oberta a l’elaboració d’un primer mapa de l’oferta real
existent en centres de dansa, música i teatre tan de públic com
privat, barri a barri amb determinació concreta tant del dèficit
existent com de les possibilitats concretes de creixement dels centres
d’iniciativa municipal i d’iniciativa social.

Si desitges més informació entorn a aquesta nota de premsa pots
trucar a Jordi Jové al 692055648