Vegeu el resum de la Taula de Partits del dia 27 a "activitats".
Recordeu d'adjuntar-nos la vostra adreça electrònica quan us adheriu a la Plataforma.

Qui som?

Qui configura la Plataforma?
1. Les associacions d’escoles privades de música, dansa i teatre: EMIPAC, AEDA I ACET.
2. Escoles privades d’arts plàstiques, de fotografia, de cinema, teatre, dansa i música.

Per què ens hem constituït en Plataforma?

L’Ajuntament de Barcelona ha elaborat un Pla d’Ensenyaments Artístics per a la ciutat que es basa en la construcció de nous equipaments d’ensenyaments artístics .
La Plataforma aplega els centres afectats per aquest Pla que, tot i valorant positivament la iniciativa d’invertir en aquests ensenyaments, creu prioritari copsar la realitat de la xarxa docent existent a la ciutat de Barcelona per tal de replantejar la política d’inversió que es desprèn del Pla.